previous pauseresume next

کارگاه آموزشی انجام اقدامات پیوسته در دانش آموزان نیازمند مراقبت ویژه

به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت استان، روز چهارشنبه ۹۷/۶/۲۱ کارگاه آموزشی انجام اقدامات پیوسته در دانش آموزان نیازمند مراقبت ویژه جهت کارشناس مسئول سلامت نوجوانان،جوانان و مدارس و مربی بهورزی شبکه های بهداشت ودرمان تابعه دانشگاه  با هدف ارتقای آگاهی و عملکرد پرسنل در خصوص ارائه مراقبت های ویژه به دانش آموزان نیازمند  برگزار شد.

یازدهمین کمیته مرگ و میر کودکان ۵۹-۱ ماهه معاونت بهداشتی

واحد سلامت کودکان گروه سلامت خانواده و جمعیت مرکز بهداشت استان یازدهمین کمیته مرگ و میر کودکان ۵۹-۱ ماهه معاونت بهداشتی را برگزار کرد.  

برگزاری جلسه هماهنگی در خصوص فعالیت های بهداشت محیط

به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت استان اصفهان، با توجه به لزوم هماهنگی در خصوص فعالیت های گروه مهندسی بهداشت محیط، این گروه جلسه ای به این منظور در تاریخ ۹۷۶/۲۵ جهت کارشناسان مسئول بهداشت محیط شهرستان ها برگزار نمود.

برگزاری سومین جلسه شورای خانه مشارکت مردم در سلامت استان

سومین جلسه شورای خانه مشارکت  مردم در سلامت استان در تاریخ ۹۷/۶/۲۴ با حضور معاون محترم بهداشتی جناب آقای دکتر حیدری و کلیه اعضاء محترم شورا در محل معاونت بهداشتی برگزار گردید، در این جلسه راهبردهای  جلب مشارکت مردم در سلامت جامعه  مورد بررسی، بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

کارگاه آموزشی پیشگیری از مواجهه با دود دست دوم مواد دخانی

به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت استان، روز یکشنبه ۹۷/۶/۲۵ کارگاه آموزشی پیشگیری از مواجهه با دود دست دوم مواد دخانی به صورت وبینار جهت کلیه پرسنل ستادی بهداشت خانواده، مبارزه با بیماریها، سلامت روان، سلامت نوجوانان،جوانان و مدارس، بهداشت محیط و آموزش بهورزی با هدف ارتقای آگاهی و عملکرد پرسنل در خصوص پیشگیری از مواجهه با دود دست دوم مواد دخانی و قوانین کنترل مصرف دخانیات  برگزار شد.

آزمون کاردانهای مامایی استان اصفهان

آزمون کاردانهای مامایی استان اصفهان در تاریخ ۹۷/۶/۲۱ راس ساعت ۱۰الی ۱۱ صبح در ساختمان تدبیر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با حضور ۱۴۴ نفر برگزار گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت استان RSS