previous pauseresume next

هفدهمین دوره فلوشیپ مدیریت شبکه بهداشتی درمانی(سطح استانی)دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

در تاریخ ۲۷بهمن ماه دوره فلوشیپ مدیریت شبکه بهداشتی درمانی با حضور مدیران و معاونینمحترم بهداشتیشبکه های بهداشت و درمان و مدیران گروه و مسئولین واحدهای معاونت بهداشتی(اصفهان و کاشاندر سالن اجتماعات مرکز بهداشت استان برگزار شد.

پایش برنامه های کنترل،مراقبت و مبارزه با بیماری سالک دانشگاه علوم پزشکی اصفهان توسط WHO

          بمنظور ارزیابی برنامه های کنترل،مراقبت و مبارزه با بیماری سالک دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و نتایج حاصله و در جهت حمایت از برنامه های مراقبت از بیماریهای فراموش شده،آقای دکتر گابریلی مشاور سازمان بهداشت جهانی در منطقه شرق مدیترانه شرقی به همراه ۵ تن از مدیران وکارشناسان ارشد کشوری برنامه سالک از مرکز مدیریت بیماریهای واگیر و دانشگاه تهران در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۹۵  مهمان حوزه معاونت بهداشتی استان بودند.

جلسه اهمیت برنامه های سلامت مادران جهت کارشناسان سلامت مادران و مسئولین سلامت خانواده شبکه های تابعه

درتاریخ بیست و چهارم بهمن ماه۹۵جلسه هماهنگی کارشناسان و مسئولین بهداشت خانواده با واحد سلامت مادران در مرکز بهداشت استان برگزار گردید.

نظارت مدیران محترم برنامه سلامت نوزادان وزارت متبوع و چندین دانشگاه از برنامه مراقبت در منزل نوزادان

در تاریخ ۱۹ بهمن ماه ۹۵ کارشناسان محترم اداره سلامت نوزادان، جناب آقای دکتر حبیب الهی فوق تخصص نوزادان، جناب آقای دکتر لرنژاد متخصص کودکان ،

کارگاه بسته خدمات نوین سلامت سالمندان

کارگاه بسته خدمات نوین سلامت سالمندان(۱) با ۶ عنوان بیماری در سالمندان در تاریخ های۱۱و ۱۸ بهمن ۱۳۹۵برای گروه هدف کارشناسان مسئول سلامت خانواده و کارشناسان سلامت سالمندان و مربیان سلامت خانواده استان در سالن اجتماعات معاونت بهداشت استان برگزار گردید .

پانزدهمین و شانزدهمین دوره فلوشیپ مدیریت شبکه بهداشتی درمانی

در تاریخ ۲۰لغایت ۲۱ بهمن ماه دوره فلوشیپ مدیریت شبکه بهداشتی درمانی با حضور مدیران و معاونینمحترم بهداشتیشبکه های بهداشت و درمان(سطح استانی)دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مدیران گروه و مسئولین واحدهای معاونت بهداشتی(اصفهان و کاشان) در سالن اجتماعات مرکز بهداشت استان برگزار شد.

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت استان RSS