previous pauseresume next

کارگاه آموزشی طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی طبق GHS

در تاریخ ۲ آذر ماه ۹۳ کارگاه آموزشی با عنوان «طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی طبق GHS»برای کارشناس مسئولین بهداشت حرفه ای و کارشناسان برنامه ایمنی مواد شیمیایی کلیه شبکه های تابعه برگزار گردید.

نشست آموزش پیشگیری و کنترل بیماری تب مالت به روش shepدرمحل استانداری اصفهان

با توجه به اهمیت کنترل و مراقبت از بیماری تب مالت در کشور و برگزاری نشستهای کشوری ویژه در این خصوص با مشارکت جدی و ارزشمند وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و وزارت محترم کشور طی سال جاری و حضور کارشناسان امور روستایی استانداری،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و اداره کل دامپزشکی استان در نشست شهریور ماه سال جاری کاشان بمنظوراجرای فعالیتهای آموزش پیشگیری و کنترل تب مالت به روش shepدرسطح استان که با مشارکت استانداری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و اداره کل دامپزشکی در حال اجرا می باشد جلسه آموزش بخشداران استان در تاریخ ۱آذرماه۹۳با دعوت و هماهنگی دفتر امور روستایی و درمحل سالن اجتماعات استانداری برگزار گردید.

برگزاری مراسم افتتاح برنامه تامین خدمات سلامت درمرکزبهداشتی درمانی زینبیه

باتوجه به اجرای برنامه تحول نظام سلامت درحوزه سلامت مراسم افتتاحیه برنامه تامین خدمات جامع سلامت درمحله های زینبیه،دارک،دوطفلان،باطون،شهرک امام حسین(ع)،شهرک امام خمینی،منتظرالمهدی،حصه شمالی وجنوبی،جلوان وارزنان (حاشیه شهر اصفهان) روز پنجشنبه ۲۹آبانماه ۹۳ درمحل مرکزبهداشتی درمانی زینبیه برگزار گردید .

برگزاری کارگاه ایمنی مواد غذایی برای کارشناسان تغذیه شاغل در سیستم بهداشت

نظر به اهمیت بحث ایمنی مواد غذایی و کنترل عوامل خطر مرتبط با آن، کارگاه ایمنی مواد غذایی توسط واحد بهبود تغذیه جامعه برای کارشناسان تغذیه و رژیم درمانی شاغل در سیستم بهداشتی  صبح روز سه شنبه مورخ ۲۷آبان ماه ۹۳ برگزار شد. در این کارگاه که با تدریس سرکار خانم دکتر مریم میرلوحی عضو هیئت علمی دانشکده تغذیه و علوم غذایی  همراه بود به بحث و تبادل نظر پیرامون ایمنی مواد غذایی و مطالب پیرامون آن پرداخته شد.

استفاده از توان رابطان سلامت در برنامه جامع تحول حوزه بهداشت

پنجمین برنامه جامع تحول حوزه بهداشت توسعه و ترویج خودمراقبتی می باشد که با محوریت رابطان سلامت انجام خواهد گرفت

نقش تغذیه در کنترل و پیشگیری اختلالات روانی و عصبی

در راستای اجرای سند سیاست سلامت روان کشور و برنامه راهبردی سلامت روان از نقشه جامع سلامت استان ، کارگاه آموزشی"نقش تغذیه در کنترل و پیشگیری اختلالات روانی و عصبی" با همکاری گروه سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد و واحد بهبود تغذیه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ویژه تیم سلامت روان شاغل در مراکز بهداشتی درمانی در تاریخ ۱۷/۶/۹۳ در مرکز بهداشت استان برگزار شد. 

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت استان RSS