previous pauseresume next

ارائه پروفایل سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت زندانها

معاونت بهداشتی دانشگاه طی جلسه ای که در روز چهارشنبه ۷مهرماه سالجاری با هماهگی اداره کل مشاغل خاص مرکز سلامت محیط و کار و اداره کل تعاون زندانهای کشور بعمل آمد پروفایل سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای زندانها را که توسط گروه مهندسی بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت استان  تدوین شده بود مورد بررسی قرار داد.

برگزاری نهمین کمیته مرگ و میر کودکان ۵۹-۱ ماهه معاونت بهداشتی

نهمین کمیته مرگ و میر کودکان ۵۹-۱ ماهه معاونت بهداشتی رأس ساعت ۱۰:۳۰ صبح روز سی و یکم شهریورماه با حضور اکثریت اعضا در دفتر معاون محترم فنی مرکز بهداشت استان برگزار گردید.

برگزای کارگاه یکروزه تالاسمی ،PKU وکم کاری مادرزادی تیروئید

 معاونت بهداشتی دانشگاه کارگاه یکروزه تالاسمی ،PKUوکم کاری مادرزادی تیروئید را در تاریخ ۶مهرماه۹۵ در محل سالن اجتماعات مرکز بهداشت استان  جهت کارشناسان غیرواگیر ستاد شهرستانهای تابعه  برگزار کرد .

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت استان RSS