previous pauseresume next

گزارش کارگاه یک روزه برنامه های واحد سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس ویژه پزشکان خانواده

کارگاه یک روزه برنامه های واحد سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس  ویژه پزشکان خانواده  در تاریخ ۱۴ دی ماه ۹۳ در محل این معاونت برگزار گردید ، در شروع کارگاه پرسشنامه pre test  از حاضرین جلسه تکمیل گردید.

نشست خبری بسیج ملی کاهش مصرف نمک

یکشنبه ۱۳ دیماه ۹۳ نشست خبری بسیج ملی کاهش مصرف نمک به مناسبت بسیج ملی تغذیه ( یکم دی ماه لغایت  ۱۵بهمن ماه ۹۳ ) با حضور جمع کثیری از رسانه های استان ،جناب آقای دکتر عقدک معاون فنی مرکز بهداشت استان،جناب آقای دکتر اسماعیل زاده رییس دانشکده تغذیه و علوم غذایی،سرکارخانم جعفری مدیر واحد بهبود تغذیه مرکز بهداشت استان ، مهندس رفیعی مدیر گروه بهداشت محیط استان و سرکار خانم هادیان کارشناس مسئول معاونت دارو و غذا در سالن اجتماعات  مرکز بهداشت استان برگزار گردید.

پایش کشوری برنامه سلامت نوجوانان ومدارس وجلسه کمیته منطقه دو دانشگاهی

پایش کشوری برنامه سلامت نوجوانان ومدارس  وجلسه کمیته منطقه دو دانشگاهی (دانشگاههای علوم پزشکی اصفهان، اراک، ساوه، شهرکرد، کاشان،یزد) مورخ ۱۰دی۹۳

جلسه هماهنگی الزامات طرح پزشک خانواده در آزمایشگاه

گروه آزمایشگاه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی در تاریخ ۹دی ماه۹۳ در محل سالن اجتماعات این معاونت با عنوان جلسه هماهنگی الزامات طرح پزشک خانواده در آزمایشگاه نمود.

خرید و توزیع تجهیزات پزشکی ، آزمایشگاهی و دندانپزشکی

از محل ۵% سرانه پزشک خانواده به میزان یک میلیارد و ۵۷۰ میلیون تومان تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی و دندانپزشکی خریداری شده و  توزیع آن آغاز شد.

خرید تجهیزات چک حشره شناسی تب دنگ وتوزیع بین کلیه شهرستانها

با توجه به لزوم انجام چک حشره شناسی تب دنگ در کشورمطابق مکاتبات وانتظارات مرکز مدیریت بیماریهای واگیر درسال ۱۳۹۳،معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با استفاده از اعتبارات تملک دارایی زئونوز تخصیصی از سوی وزرات بهداشت درمان و آموزش پزشکی اقدام به خرید اقلام و تجهیزات مورد نیاز وتوزیع بین ۲۳ شهرستان تابعه نمود.

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت استان RSS