previous pauseresume next

برگزاری نهمین کمیته مرگ و میر کودکان ۵۹-۱ ماهه معاونت بهداشتی

نهمین کمیته مرگ و میر کودکان ۵۹-۱ ماهه معاونت بهداشتی رأس ساعت ۱۰:۳۰ صبح روز سی و یکم شهریورماه با حضور اکثریت اعضا در دفتر معاون محترم فنی مرکز بهداشت استان برگزار گردید.

برگزای کارگاه یکروزه تالاسمی ،PKU وکم کاری مادرزادی تیروئید

 معاونت بهداشتی دانشگاه کارگاه یکروزه تالاسمی ،PKUوکم کاری مادرزادی تیروئید را در تاریخ ۶مهرماه۹۵ در محل سالن اجتماعات مرکز بهداشت استان  جهت کارشناسان غیرواگیر ستاد شهرستانهای تابعه  برگزار کرد .

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت استان RSS