previous pauseresume next

برگزاری جلسه ستاد اجرایی برنامه تحول در حوزه بهداشت در دفتر ریاست دانشگاه

شنبه ۲۰دی ماه، جلسه ستاد اجرایی برنامه تحول در حوزه بهداشت با حضور رییس دانشگاه، قائم مقام رییس دانشگاه، معاون و مدیران حوزه معاونت بهداشتی، معاونین توسعه مدیریت و منابع، درمان و غذا و دارو و سایر اعضا تشکیل شد.

سومین روز برنامه آموزشی مدیران و مربیان بهورزی شهرستانهای مشمول برنامه " تامین مراقبت های اولیه سلامت در حاشیه شهر و شهرهای ۲۰ تا ۵۰ هزار نفر"

سومین روز برنامه آموزشی  مدیران و مربیان بهورزی شهرستانهای مشمول برنامه  " تامین مراقبت های اولیه  سلامت در حاشیه شهر و شهرهای ۲۰ تا ۵۰ هزار نفر" استان اصفهان و مربیان بهورزی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سالن اجتماعات شبکه بهداشت و درمان شهرستان فلاورجان برگزار گردید .

اولین دوره آموزشی در زمینه کلاس های آمادگی زایمان در حوزه بهداشت

در تاریخ ۱۵ دی ماه اولین دوره آموزشی "کلاس های آمادگی زایمان" ویژه کارشناسان مامایی منتخب از شبکه های تابعه، در محل مرکز بهداشت استان تشکیل گردید.

دومین روز برنامه آموزشی مدیران و مربیان بهورزی شهرستانهای مشمول برنامه " تامین مراقبت های اولیه در حاشیه شهر و شهرهای ۲۰ تا ۵۰ هزار نفر"

 دومین روز برنامه آموزشی  مدیران و مربیان بهورزی شهرستانهای مشمول برنامه  " تامین مراقبت های اولیه در حاشیه شهر و شهرهای ۲۰ تا ۵۰ هزار نفر"  استان اصفهان و مربیان بهورزی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سالن اجتماعات شبکه بهداشت و درمان شهرستان فلاورجان برگزار گردید .

بررسی وضعیت سلامت مردم شهر ورزنه و شایعه افزایش ابتلا به سرطان در آن منطقه

یکشنبه ۱۴ دی ماه در جلسه ای با حضور فرماندار اصفهان، معاون بهداشتی و رییس مرکز بهداشت استان، بخشدار و اعضای شورای اسلامی شهر ورزنه، شایعه افزایش ابتلا به سرطان در شهر ورزنه و وضعیت سلامت مردم آن منطقه بررسی شد.

اولین جلسه گروه دوم ، هسته های آموزشی(مدیر و مربیان بهورزی)

اولین جلسه گروه دوم  ، هسته های آموزشی(مدیر و مربیان بهورزی) شهرستانهای مشمول برنامه "تأمین مراقبتهای اولیه سلامت در حاشیه و شهرهای ۲۰ تا ۵۰ هزار نفر"دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مربیان بهورزی  معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در تاریخ ۱۵دی۹۳ با حضور ۶۰ نفر در محل سالن اجتماعات  شبکه بهداشت و درمان شهرستان فلاورجان برگزار گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت استان RSS