previous pauseresume next

جلسه آموزشی مرحله دوم توانمندسازی منابع انسانی «برنامه تأمین مراقبت های اولیه سلامت در حاشیه و شهرهای ۲۰ تا۵۰ هزار نفر»

جلسه آموزشی مرحله دوم توانمندسازی منابع انسانی «برنامه تأمین مراقبت های اولیه سلامت در حاشیه و شهرهای ۲۰ تا۵۰ هزار نفر» ویژه مربیان بهداشت محیط مراکز آموزش بهورزی و بازآموزی کارکنان نظام سلامت (هسته های آموزشی شهرستان ها) در تاریخ ۹۳/۱۱/۷در سالن اجتماعات مرکز بهداشت استان برگزار گردید.

تشکیل اولین جلسه تخصصی کمیته پیشگیری ومبارزه با بیماریهای مشترک بین انسان ودام

با توجه به افزایش موارد تب مالت استان طی سالهای اخیرودرراستای اجرای بند"الف " ازمصوبات  ششمین کارگروه سلامت وامنیت غذایی استان مورخ۳دی ماه۹۳ مبنی بر لزوم تشکیل زیر کمیته کارشناسی وتخصصی مربوطه جهت پیگیری این مهم  با محوریت اداره کل دامپزشکی وهمکاری معاونت بهداشتی وسایر ادارات

برگزاری نشست منطقه ای ازدواج سالم در جوانان

مرکز بهداشت استان، دوشنبه ۶ بهمن ماه، میزبان کارگاه آموزشی ترویج ازدواج سالم در جوانان ویژه منطقه یک کشور شامل استان های(یزد، اراک، چهارمحال و بختیاری، کاشان، سیستان و بلوچستان، زابل، رفسنجان، یاسوج، کرمان، بم و جیرفت) بود.

دهمین جلسه ستاد اجرایی برنامه های تحول در حوزه بهداشت

دهمین جلسه ستاد اجرایی برنامه های تحول در حوزه بهداشت ساعت ۷:۳۰ روز شنبه ۴ بهمن ماه ۹۳ در محل دفتر ریاست محترم دانشگاه  تشکیل شد.

برگزاری جلسه هماهنگی وتوزیع دانشجویان دانشگاههای آزاد اسلامی استان اصفهان در فیلد بهداشتی جهت انجام کارآموزی وکارورزی

جلسه در تاریخ ۲۹ دی ماه ۹۳ با حضور اساتید و مربیان محترم دانشکده های پزشکی ، مامایی وپرستاری دانشگاههای آزاد اسلامی نجف آباد ، خوراسگان و فلاورجان و همچنین مسئولین محترم دانشجویی اصفهان یک ، اصفهان دو ، نجف آباد وفلاورجان برگزار گردید .

مدیریت مواجهه شغلی با HIV HBS HCV و ایمنی در آزمایشگاه

گروه آزمایشگاه معاونت بهداشتی با همکاری و مشارکت خانم دکتر مشکوتی کارشناس محترم ایدز معاونت بهداشتی اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی در تاریخ ۳۰دی ماه۹۳ در محل سالن اجتماعات این معاونت با عنوان مدیریت مواجهه شغلی با HIV HBS HCV  و ایمنی در آزمایشگاه نمود.

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت استان RSS