previous pauseresume next

برگزاری کارگاه روش تحقیق مقدماتی ویژه کارکنان بهداشتی

در راستای اشاعه فرهنگ پژوهش و توانمند سازی کارکنان در امر پژوهش،کارگاه روش تحقیق مقدماتی از روز یکشنبه مورخ ۲۱دیماه۱۳۹۳ لغایت سه شنبه مورخ ۲۳دیماه۱۳۹۳ توسط دفتر پژوهش های کاربردی مرکز بهداشت استان برگزار گردید.

اعزام تیم تحقیقاتی سالک استان به شهرستان نائین

با توجه به درخواست فرمانداری محترم شهرستان نائین از معاونت بهداشتی مبنی بر اعزام تیم تحقیقاتی به منظور بررسی علل بروز بیماری سالک در برخی نقاط شهرستان در اواخرآذر ماه سال جاری،این تیم از تاریخ ۱۶دیماه۹۳ در منطقه مستقر وطی روزهایی استقرار نسبت به  تشکیل جلسه با مدیریت شبکه بهداشت و فرمانداری،انجام بازدیدهای میدانی گسترده از تاغزارها و فیلد صحرایی وتصفیه خانه فاضلاب نائین،شناسایی کلنی های فعال به همراه تهیه نقشه مربوطه ونیز تله گذاری و صید زنده جوندگان مخزن سالک اقدام نمودند.

برگزاری جلسه کمیته دانشگاهی کنترل و مبارزه با بیماری سالک با حضور رییس دانشگاه

در راستای اتخاذ تدابیروراهبردهای کنترل و مبارزه با بیماری سالک استان،دومین کمیته دانشگاهی سالک در روز شنبه مورخ ۲۰دی۹۳ با حضور اعضاء مدعو در دفتر ریاست محترم دانشگاه تشکیل گردید.در این نشست دو ساعته،فعالیتهای ۶ ساله برنامه کنترل و مبارزه با سالک دانشگاه طی سالهای ۹۲-۸۷  مورد نقد وبررسی قرار گرفت وبه دلیل اهمیت موضوع بیماری سالک در استان اصفهان ،لزوم استمراربرنامه  ونحوه اجرای  آن طی سال آتی توسط اعضاء جهت طرح در ستاد آتی کنترل سالک استان مصوب گردید.

برگزاری جلسه ستاد اجرایی برنامه تحول در حوزه بهداشت در دفتر ریاست دانشگاه

شنبه ۲۰دی ماه، جلسه ستاد اجرایی برنامه تحول در حوزه بهداشت با حضور رییس دانشگاه، قائم مقام رییس دانشگاه، معاون و مدیران حوزه معاونت بهداشتی، معاونین توسعه مدیریت و منابع، درمان و غذا و دارو و سایر اعضا تشکیل شد.

سومین روز برنامه آموزشی مدیران و مربیان بهورزی شهرستانهای مشمول برنامه " تامین مراقبت های اولیه سلامت در حاشیه شهر و شهرهای ۲۰ تا ۵۰ هزار نفر"

سومین روز برنامه آموزشی  مدیران و مربیان بهورزی شهرستانهای مشمول برنامه  " تامین مراقبت های اولیه  سلامت در حاشیه شهر و شهرهای ۲۰ تا ۵۰ هزار نفر" استان اصفهان و مربیان بهورزی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سالن اجتماعات شبکه بهداشت و درمان شهرستان فلاورجان برگزار گردید .

اولین دوره آموزشی در زمینه کلاس های آمادگی زایمان در حوزه بهداشت

در تاریخ ۱۵ دی ماه اولین دوره آموزشی "کلاس های آمادگی زایمان" ویژه کارشناسان مامایی منتخب از شبکه های تابعه، در محل مرکز بهداشت استان تشکیل گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت استان RSS