previous pauseresume next

برگزاری کارگاه آموزشی «آشنایی با ارزیابی سلامت زنان بر اساس فرم سبا»

در راستای برنامه توانمندسازی تیم سلامت برنامه پزشک خانواده و تحقق اهداف سلامت میانسالان به منظور ارتقاء سطح سلامت گروه سنی زنان ۳۰ تا ۵۹ ساله ، این کارگاه آموزشی با حضور اساتید زنان و زایمان و کارشناسان معاونت بهداشتی  جهت ۷۸ نفر از پزشکان خانواده شهرهای زیر بیست هزارنفر شهرستان های تابعه  در تاریخ ۲۹دیماه۹۳ در محل سالن اجتماعات معاونت بهداشتی  برگزار گردید.

برگزاری آزمون ترویج تغذیه با شیر مادر تهیه

در تاریخ ۲۷ دیماه۹۳ و ۲۹دیماه۹۳ آزمون مجدد ترویج و حمایت از تغذیه با شیرمادر در بیمارستان های دوستدارکودک جهت آن دسته از پرسنل بیمارستانی که موفق به کسب نمره حد نصاب در آزمون ۱۵آذرماه۹۳ و ۱۶آذرماه۹۳ نشده بودند، برگزار گردید.

برگزاری دوره آموزشی «نحوه کار با نرم افزار پرونده الکترونیکی سبا»

این دوره آموزشی با مشارکت و همکاری واحد سلامت میانسالان و واحد فن آوری اطلاعات جهت کارشناسان مامایی معرفی شده از مراکز منتخب شهرستان اصفهان در تاریخ ۲۵دیماه۹۳ در محل سالن اجتماعات  برگزار گردید.

جلسه ستاد راهبری ارتقای سلامت دانش آموزان

جلسه ستاد راهبری  ارتقای سلامت دانش آموزان با حضور ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر اصغری، معاون محترم بهداشتی جناب آقای دکتر صدری ، معاون فنی محترم مرکز بهداشت استان جناب آقای دکتر عقدک ، همچنین جناب آقای  صافی قائم مقام محترم رئیس دانشگاه و امور مشارکت اجتماعی، سازمان های مردم نهاد و خیریه های حوزه سلامت استان

برگزاری کارگاه آموزشی «مراقبت های مدیریت شده بیماری های پستان ، پیشگیری از سرطان پستان و سرویکس»

در راستای ارتقاء اهداف برنامه سلامت میانسالان در زمینه کاهش مرگ و میر ناشی از سرطان ، این کارگاه آموزشی با حضور متخصصین و اساتید زنان و زایمان ، رادیولوژی و سونوگرافی ، اعضای هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی و نیز فوکال پوینت سرطان پستان  جهت ۷۸ نفر از پزشکان خانواده شهرهای زیر بیست هزارنفر شهرستان های تابعه  در تاریخ ۲۴دیماه۹۳ در محل سالن اجتماعات معاونت بهداشتی  برگزار گردید.

برگزاری جلسه هماهنگی وتوزیع دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در فیلد بهداشتی جهت انجام کارآموزی وکارورزی

جلسه در تاریخ ۲۴دیماه۹۴ با حضور اساتید و مربیان محترم دانشکده های پزشکی ، مامایی وپرستاری ، مدیریت ، توانبخشی ، تغذیه وبهداشت و همچنین مسئولین محترم دانشجویی اصفهان ۱و۲ وفلاورجان برگزار گردید .

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت استان RSS