previous pauseresume next

برگزاری جلسه آموزشی مرحله دوم توانمند سازی منابع انسانی «برنامه تأمین مراقبت های اولیه سلامت در حاشیه، شهرهای ۲۰ تا ۵۰ و زیر ۲۰ هزار نفر»

جلسه آموزشی مرحله دوم توانمند سازی منابع انسانی «برنامه تأمین مراقبت های اولیه سلامت در حاشیه، شهرهای ۲۰ تا ۵۰ و زیر ۲۰ هزار نفر» ویژه مربیان پرستاری مراکز آموزش بهورزی و بازآموزی کارکنان نظام سلامت استان اصفهان در تاریخ ۳ اسفند ماه۹۳ برگزار گردید.

جلسه گردهمایی کارشناسان مسئول توسعه شبکه و مدیران مراکز آموزش بهورزی و بازآموزی کارکنان نظام سلامت شبکه های بهداشت

جلسه گردهمایی کارشناسان مسئول توسعه شبکه و مدیران مراکز آموزش بهورزی و بازآموزی کارکنان نظام سلامت شبکه های بهداشت و درمان شهرستان های تابعه در تاریخ ۲ اسفند ماه۹۳ در سالن اجتماعات شماره یک مرکز بهداشت استان برگزار گردید .

نشست کشوری کارشناسان ترویج تغذیه با شیر مادر و بیمارستان های دوستدار کودک

نشست کشوری کارشناسان ترویج تغذیه با شیر مادر و بیمارستان های دوستدار کودک معاونت های بهداشتی و درمانی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور از  ۲ لغایت ۵اسفند ماه ۹۳ به مدت ۴ روز در هتل آسمان برگزار می گردد .

پنجمین پایش کشوری برنامه IDD

به منظور بررسی نحوه اجرای برنامه پیشگیری و کنترل اختلالات ناشی از کمبود ید، پنجمین پایش کشوری برنامه IDD  در تاریخ  ۳۰ بهمن ماه۹۳ با حضور کارشناسان تغذیه ۱۴ شهرستان تابعه استان در سالن اجتماعات شماره ۲ مرکز بهداشت استان برگزار گردید.

هفتمین کار گروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان

هفتمین کار گروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان روز چهارشنبه ۲۹ بهمن ماه ۹۳ ساعت ۱۰/۳۰ در محل سالن اجتماعات استانداری برگزار گردید .

چهارمین روز برنامه آموزشی مرحله دوم «توانمندسازی منابع انسانی برنامه تأمین مراقبت های اولیه سلامت در حاشیه و شهرهای ۲۰ تا ۵۰ هزار نفر»

آخرین و چهارمین روز برنامه آموزشی مرحله دوم «توانمندسازی منابع انسانی برنامه تأمین مراقبت های اولیه سلامت در حاشیه و شهرهای ۲۰ تا ۵۰ هزار نفر» ویژه مربیان بهداشت خانواده و مامایی بهورزی (هسته های آموزشی شهرستان های مشمول برنامه) در تاریخ۲۹ بهمن ماه۹۳ برگزار گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت استان RSS