previous pauseresume next

نتایج طرح بررسی سواد سلامت

در تاریخ ۱۰ خردادماه ۹۶ در حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه برای مدیران و مسئولین واحدهای فنی مرکز بهداشت استان و مراکز بهداشت شماره یک و شماره دو  شهرستان اصفهان توسط دکتر منصور شیری ارائه شد.

کمیته شهر دوستدار سالمند

در روز چهار شنبه ۱۰ خردادماه ۹۵  جلسه ای به دعوت سازمان بهزیستی  استان در دفتر جناب آقای دکتر صادقی مدیر کل محترم سازمان بهزیستی  در خصوص شهر دوستدار سالمندن تشکیل گردید

برگزاری جلسه آموزشی "ترومبوز وریدی عمقی و اختلالات تیروئید در بارداری"

در تاریخ ۲خرداد ماه ۹۶ جلسه آموزشی ترومبوز وریدی عمقی و اختلالات تیروئید در بارداری ویژه کارشناسان ستادی برنامه سلامت مادران، مربیان مامایی آموزشگاه های بهورزی وپزشکان هسته های آموزشی شهرستان های تابعه در محل مرکز بهداشت استان تشکیل گردید.

برگزاری کارگاه آموزشی ثبت اطلاعات بهداشت محیط در سامانه جامع بازرسی

کارگاه آموزشی ثبت اطلاعات بهداشت محیط در سامانه جامع بازرسی در روز یک شنبه مورخ ۳۱/۲/۹۶ با حضور :

تشکیل اولین کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان

اولین کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان در روز چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶باحضورمعاون محترم سیاسی امنیتی استانداری، ریاست محترم دانشگاه،معاون بهداشتی دانشگاه ، تعدادی از فرمانداران شهرستانهای درگیر ومدیران وکارشناسان مدعو ازسایرسازمانها و ارگانهای استان در استانداری برگزار شد

دومین کارگاه آموزشی مراقبت نوزاد پرخطر در منزل

درتاریخ ۱۹ اردیبهشت ماه ۹۶ دومین کارگاه آموزشی مراقبت نوزدان پرخطر در منزل با حضور پرستاران شرکت مجری طرح مراقب در منزل و کارشناسان رابط بیمارستان ها برگزار گردید. 

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت استان RSS