previous pauseresume next

جلسه گردهمایی کارشناسان مسئول توسعه شبکه و مدیران مراکز آموزش بهورزی و بازآموزی کارکنان نظام سلامت شبکه های بهداشت

جلسه گردهمایی کارشناسان مسئول توسعه شبکه و مدیران مراکز آموزش بهورزی و بازآموزی کارکنان نظام سلامت شبکه های بهداشت و درمان شهرستان های تابعه در تاریخ ۲ اسفند ماه۹۳ در سالن اجتماعات شماره یک مرکز بهداشت استان برگزار گردید .

نشست کشوری کارشناسان ترویج تغذیه با شیر مادر و بیمارستان های دوستدار کودک

نشست کشوری کارشناسان ترویج تغذیه با شیر مادر و بیمارستان های دوستدار کودک معاونت های بهداشتی و درمانی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور از  ۲ لغایت ۵اسفند ماه ۹۳ به مدت ۴ روز در هتل آسمان برگزار می گردد .

پنجمین پایش کشوری برنامه IDD

به منظور بررسی نحوه اجرای برنامه پیشگیری و کنترل اختلالات ناشی از کمبود ید، پنجمین پایش کشوری برنامه IDD  در تاریخ  ۳۰ بهمن ماه۹۳ با حضور کارشناسان تغذیه ۱۴ شهرستان تابعه استان در سالن اجتماعات شماره ۲ مرکز بهداشت استان برگزار گردید.

هفتمین کار گروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان

هفتمین کار گروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان روز چهارشنبه ۲۹ بهمن ماه ۹۳ ساعت ۱۰/۳۰ در محل سالن اجتماعات استانداری برگزار گردید .

چهارمین روز برنامه آموزشی مرحله دوم «توانمندسازی منابع انسانی برنامه تأمین مراقبت های اولیه سلامت در حاشیه و شهرهای ۲۰ تا ۵۰ هزار نفر»

آخرین و چهارمین روز برنامه آموزشی مرحله دوم «توانمندسازی منابع انسانی برنامه تأمین مراقبت های اولیه سلامت در حاشیه و شهرهای ۲۰ تا ۵۰ هزار نفر» ویژه مربیان بهداشت خانواده و مامایی بهورزی (هسته های آموزشی شهرستان های مشمول برنامه) در تاریخ۲۹ بهمن ماه۹۳ برگزار گردید.

سومین روز برنامه آموزشی مرحله دوم «توانمندسازی منابع انسانی برنامه تأمین مراقبت های اولیه سلامت در حاشیه و شهرهای ۲۰ تا ۵۰ هزار نفر»

ادامه برنامه آموزشی مرحله دوم «توانمندسازی منابع انسانی برنامه تأمین مراقبت های اولیه سلامت در حاشیه و شهرهای ۲۰ تا ۵۰ هزار نفر» ویژه مربیان  مبارزه با بیماریهای بهورزی (هسته های آموزشی شهرستان های مشمول برنامه استان اصفهان و مربی کاشان ) در تاریخ ۲۸بهمن ۹۳ برگزار گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت استان RSS