previous pauseresume next

شرکت در نمایشگاه طرح تحول سلامت دهان و دندان

معاونت بهداشتی دانشگاه  در نمایشگاه طرح تحول سلامت دهان و دندان وزارت متبوع  که در محل هتل المپیک در تاریخ ۲۱ فروردین ماه ۹۶ تشکیل شده بود حضور فعال داشت

جلسه هفته سلامت

جلسه هفته سلامت ۹۶ با حضور معاون فنی  و مدیران فنی  معاونت بهداشتی در محل دفتر مدیریت در روز چهارشنبه ۱۶ فروردین ماه ۹۶ برگزار شد.

نشست مشترک هفته سلامت

در روز سه شنبه ۱۵ فروردین ماه ۹۶ جلسه اجرایی برنامه هفته سلامت و هفته ارتقای بهداشت مدارس در معاونت تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش استان برگزار شد.

کمیته فاز دوم مراقبت در منزل نوزادان پرخطر

در راستای شروع فاز دوم مراقبت در منزل نوزادان پرخطر جلسه ای به منظور آشنایی مرکز مشاوره جدید با کارشناسان رابط و مترون های ده بیمارستان مجری طرح ( الزهرا، امین، عیسی بن مریم، بهشتی، حضرت زهرا(س)زینبیه، زهرای مرضیه (س)،غرضی، حجتیه، عسگریه و صدوقی) درتاریخ ۱۴اسفندماه ۹۵ برگزار گردید.

نشست بهداشت حرفه ای در معادن استان اصفهان

نشست استانی بهداشت حرفه ای در معدن طلای موته در راستای پیگیری برنامه بهداشت حرفه ای استان در معادن در تاریخ ۱۵ اسفند ماه۹۵ برگزار شد.

اجرای مانور طرح بسیج سلامت نوروزی در استان اصفهان

طرح بسیج نوروزی که از ابتدای اسفندماه  سال ۹۵ لغایت ۱۵ فروردین ۹۶ شروع شده بود طی مراسم نمادین افتتاح طرح روز دوشنبه ۱۶ اسفند ماه ۹۵  در محل ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی برگزار گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت استان RSS