برنامه زمانبندی ارائه خدمات مرکز جامع رشد و تکامل کودکان

 

 

برنامه زمانبندی ارائه خدمات مرکز جامع رشد و تکامل کودکان

 

 

تلفن تماس :    ۳۵۵۲۰۰۱۵-۰۳۱

 

توجه:

 

قبل از مراجعه حتما با شماره تلفن فوق الذکر تماس حاصل فرمائید

 

مراجعین باید پرسشنامه هایASQ را از مراکز بهداشتی دریافت و تکمیل نموده و با فرم ارجاع از سوی پزشک متخصص به این مرکز مراجعه نمایند.