خدمات جهت مشمولین طرح پزشکان و پیراپزشکان

 

اخبار و اطلاعیه های مشمولین طرح

 

دستورالعملهای مشمولین طرح

 

ثبت نام اینترنتی متقاضیان طرح نیروی انسانی

 

تماس با ما

اصفهان ، خیابان ابن سینا ، جنب بیمارستان امین ، حوزه معاونت بهداشتی

کد پستی : ۸۱۴۸۶۵۳۳۷۴

 

شماره تماس کلیه واحدها

 

پست الکترونیکی :

 

Health@mui.ac.ir