معرفی آزمایشگاه مواد مخدر و روان گردان

 

 

تاریخچه موادمخدر شاید هم پای تمدن انسان باشد همچنان که در کاوش های بعمل آمده در آثار به جامانده از تمدن های قدیمی، شواهدی از مصرف مواد مخدر بدست آمده است مثلا سومریان نه تنها از تریاک استفاده می کردند بلکه نام گیاه شفا بخش را بر آن نهاده بودند و نوشته های باستانی نشان می دهد که تریاک در تمام دوره های تاریخ بابل، مصر، یونان و روم استعمال می شد و حتی هومر شاعر یونانی در آثار خود از گل خشخاش سخن به میان آورده و آن را جزو گلهای زینتی باغ های رم در ششصد سال پیش از میلاد می دانسته است

پلین دانشمند رومی، اولین شخصی بود که شیره غلیظ خشخاش را به نام «اپیوم» جهت استفاده علمی در داروهای مسکن عرضه کرد "اپیوم" ازریشه “OPOS” به معنی شیره است که از کلمه "اهی پی نا" “AHIPENA” از زبان سانسکریت گرفته شده و به تلفظ های دیگر افیون یا هیپیون خوانده می شد.

ولیکن مت آمفتامین یا همان شیشه سابقه طولانی ندارد این ماده در سال ۱۸۹۳ در ژاپن ساخته شددر زمان جنگ جهانی دوم توسط سربازان ژاپن، آمریکایی و آلمانی برای برطرف کردن خستگی و افزایش انرژی استفاده می‌شد.اوج مصرف شیشه در ایران از سال ۱۳۸۷ و همزمان با تولید داخلی آن آغاز شد. از آن هنگام قیمت شیشه به شدت کاهش یافته و به همین نسبت میزان مصرف کنندگان به شدت افزایش یافت و به دومین ماده شایع تبدیل شد.

امروزه گسترش روز افزون انواع و اشکال مختلف مواد مخدر گیاهی، صنعتی و روانگردان از یک سو و صعوبت تشخیص علائم ظاهری مصرف این مواد در جامعه، وظیفه و رسالت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در امر درمان و پیشگیری از مصرف مواد مخدر را دو چندان نموده است لذا قانونگذار به استناد ماده ۲۳ لایحه تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر مصوب ۱۹/۳/۱۳۵۹ و سایر مصوبات اعم از مصوبه جلسات ستاد مبارزه با مواد مخدر و قوانین مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، صدور گواهی عدم سوء مصرف مواد در تمام موارد اعم از افراد ارجاعی از نیروی انتظامی، دادگاههای انقلاب اسلامی، ازدواج، اخذ پروانه کسب و استخدام را به عهده این وزارتخانه قرار داده است بدیهی است با توجه به این مجوز، نظارت بر عملکرد آزمایشگاههای نیروی انتظامی و سایر ارگانهایی که در آینده در این زمینه فعالیت خواهند کرد به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.

بر اساس بند ۵ مصوبات جلسه ۱۲۶ ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری در تاریخ ۶/۲/۱۳۹۰ روش صحیح برای تشخیص مواد مخدر و روان گردان به این ترتیب است که با رعایت کلیه نکات مربوط به تهیه نمونه صحیح (جلوگیری از تقلبهای رایج)، ابتدا این آزمایشها با روش های غربالگری (روشهای مطلوب و قابل قبول از نظر کنترل کیفی که به تایید وزارت بهداشت رسیده باشد) انجام شده سپس نتایج مثبت  با روش کروماتو گرافی تایید شوند.

 

مطابق با این دستورالعمل آزمایشات به دو دسته اجباری و اختیاری تقسیم میشود:

الف - آزمایشهای اجباری

مرفین (تریاک، شیره تریاک، هروئین، کراک)

شیشه (آمفتامین و مت آمفتامین)

ب – آزمایشهای اختیاری

متادون

ترامادول

حشیش

اکستازی

بوپرهنورفین

 

مطابق این دستورالعمل:

آزمایشگاه : به عنوان آزمایشگاه تشخیص مواد مخدر و روانگردان شناخته خواهد شد.

مصرف مواد: شامل مصرف کلیه مواد مخدر و روانگردانی خواهد بود که در قانون ممنوع باشد.

نمونه انتخاب شده: درآزمایشگاههای تشخیص مواد مخدر و روانگردان فقط نمونه ادرار Urineخواهد بود و از اخذ سایر نمونه های بیولوژیک مثل خون، عرق، مو و... خود داری شود.

در این راستا در ۲۳ آزمایشگاه منتخب بهداشتی تحت پوشش معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به شرح زیر مبادرت به پذیرش و صدور گواهی عدم اعتیاد می نمایند: