رفتن به محتوای اصلی
x

بر اساس آخرین به روز رسانی ها، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز از ۱۲۰ به ۱۳۰ و تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی از ۱۱۲ به ۱۲۹ شهر افزایش یافت.

همچنین تعداد شهرهای با وضعیت زرد از ۱۶۶ به ۱۵۴ و تعداد شهرهای با وضعیت آبی از ۵۰ به ۳۵ شهر کاهش یافت.

وضعیت قرمز: ۱۳۰ شهر

وضعیت نارنجی: ۱۲۹ شهر

وضعیت  زرد: ۱۵۴ شهر

وضعیت آبی: ۳۵ شهر