رفتن به محتوای اصلی
x

بازدید مشترک کارشناسان معاونت بهداشتی دانشگاه و اداره کل دامپزشکی استان از وضعیت و روند اقدامات کنترلی بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو در مناطق عشایری فریدونشهر