نقاط قوت و ضعف برنامه آموزش بهورزی و تیم سلامت

 

 

نقاط قوت :

S1: افزايش هماهنگي بين واحد هاي فني  مراكز بهداشت  شهرستانها با مراكزآموزش بهورزي

S2:  هماهنگي تنگاتنگ با مديريت نيروي انساني در خصوص تامين نيروي انساني ( بهورز)

S3: وجود كميته آموزش مداوم بهورزي

S4:  وجود برنامه هاي باز آموزي و نوآموزي در حين خدمت مربيان

S5:  وجود نيروهاي مجرب در مراكز آموزش بهورزي

S6: وجود نظام پايش و ارزشيابي

S7:  وجود برنامه عملیاتی درواحد وشهرستانها

S8: وجود هماهنگي درون بخشي

S9: ارتقاء سطح علمي بهورزان از طريق ديپلم كاردانش با همكاري  آموزش  و پرورش             

S10:   دسترسي به رايانه ، اينترنت و اطلاعات به روز

S11: هماهنگي و ارتباط تنگاتنگ مسئولين شبكه ها در خصوص تخصيص اعتبارات بهورزي

S12: هماهنگي و همكاري مسئولين شبكه ها در خصوص تأمين  تجهيزات آموزشی و غيرآموزشی                            

S13:  توزيع محتواهاي آموزشي الكترونيكي

S14: امكان برگزاري آزمونهاي الكترونيكي

S15:  وجود برنامه هاي باز آموزي پرسنل جدیدالورود

S16:  وجود هماهنگی درون بخشی

S17:  وجود ابزارهای پایش  خانه های بهداشت و ناظرین  با همکاری واحدهای فنی

S18:  استخراج مشكلات بهورزان در راستاي ارتقاء عملكرد آنها

S19:  وجود برنامه هاي باز آموزي پرسنل جدیدالورود

S20:  وجود ابزارهای پایش  خانه های بهداشت و ناظرین  با همکاری واحدهای فنی

S21:  برگزاری مراسم شهرستانی و استانی گرامیداشت روز بهورز

S22:  وجود كميته آموزش در استان

S23:  همدلي و هماهنگي بين مربيان مراكز اموزش بهورزي

S24:  وجود مجموعه ضوابط و مقررات آموزش بهورزي

S25:  وجود سلسله كتابهاي مهارت آموزي و فيلم آموزشي

 

نقاط ضعف :

W1: کمبود فضای فیزیکی واحد آموزش بهورزی و بازآموزی تیم سلامت

W2: كمبود نيرو در واحد آموزش بهورزي

W3: تأمين نکردن بوكلت هاي آموزشي جهت دانش آموزان بهورزي توسط واحد های فنی

W4: كمبود نيروي انساني در بعضي از مراكز آموزش بهورزي بعلت نداشتن نیروی آموزشی مجرب

W5: کمبود تجهيزات و فضاي آموزشي مناسب در بعضي از مراكز آموزش بهورزي

W6: کمبود متون  آموزشی و فیلمهای آموزشی جهت مراکز آموزش بهورزی

W7: نداشتن فرصت مطالعه در حيطه كاري بدلیل کمبود نیرو

W8:  کمبود وسایل کمک آموزشی در تعدادی از مراکز آموش بهورزی

W9:  عدم هماهنگي بعضی ازواحدهاي فني استاني جهت آموزش مربیان بهورزي

W10:  عدم هماهنگی بعضی از واحد های فنی جهت تامین مربیان آموزش بهورزی

W11:  نداشتن توانمندی لازم بعضی از بهورزان جهت ارائه مراقبت های بهداشتی اولیه به جمعیت تحت پوشش بدلیل سطح سواد پایین

w12:  حجم زیادفرمها جهت ثبت اطلاعات برنامه های سلامت

                        

فرصت ها:

O1: حمایت اخیر وزارت متبوع از مراکز آموزش بهورزی

O2: وجود جلسات هماهنگي مسئولين واحدها

O3: دسترسي سريع به فن آوري و اطلاعات علمي روز

O4: وجود شوراهاي اسلامي در روستا و بخش ، رهبران مذهبي و معتمدين محلي

O5: وجود رسانه هاي گروهي محلي

O6: وجود جلسات شوراي مربيان به منظور تبادل نظر جهت حل مشكلات بهورزان در شهرستانها

O7: وجود جلسات شوراي بهورزي جهت مشكلات بهورزان شاغل در شهرستانها

O8: برگزاری مراسم بزرگداشت روز بهورز در شهرستانها و استان

O9: فراواني داوطلب شغل بهورزي در شهرستانها

O10: حمايت مدير و معاونين در امر آموزش و باز آموزي بهورزان شاغل

O11: ارتباط مستمر و هماهنگ  با تشكيلات و بودجه برنامه اي در خصوص تامين نيروي انساني(بهورز)

O12: اجرای برنامه نیازسنجی و بازآموزی تیم سلامت بامحوریت مراکز اموزش بهورزی در شهرستانها

O13: اجرای برنامه پایش ناظرین مراکز آموزش بهورزی  با استفاده از ابزارو باهمکاری کارشناسان ستاد در شهرستانها

O14: وجود فصلنامه بهورز بعنوان یک منبع آموزشی

O15: وجود نگرش مثبت مدیران ومعاونین شبکه ها نسبت به واحد آموزش بهورزی

O16: هماهنگي و ارتباط مستمر با گزينش دانشگاه  علوم پزشكي در جهت جذب نيروهاي مناسب             ( بهورز ، مدیر و مربیان و...)

O17: وجود همكاري با معاونت پژوهشي  ( در زمينه اجراي طرح هاي پژوهشي كاربردي)

O18: وجود برنامه ريزي منظم جهت بازديد از  شهرستانها بصورت تيمي واحدي

O19: وجود كلاسها و كارگاههاي توانمند سازي  جهت كارشناسان حوزه معاونت

O20: وجود افراد علاقه مند و مجرب در امر آموزش

O21: وجود کاردانهای ناظر در مراکز بهداشتی درمانی روستائی

O22: وجود حمایتها و بخشنامه ها ی وزارتی در خصوص تقویت مراکز آموزش بهورزی

O23: همکاری وهماهنگی بین واحد آموزش بهورزی و واحدهای فنی مرکز بهداشت استان

 

تهدیدات :

T1: کمبود اعتبارات مربوط به تربیت بهورزان جدید

T2: عدم دسترسی به موقع به اعتبارات بهورزی

T3: عملکرد نامطلوب بعضی  از بهورزان شاغل بدلیل سطح سواد پایین

T4: برقراری ارتباط ضعیف بعضی از کارشناسان با بهورزان

T5: جذب  ناکافی نيرو هاي كار آمد جهت بعضي ازمراكز آموزش بهورزي

T6: عدم اختصاص بودجه جداگانه به مراكز  آموزش بهورزي جهت باز آموزي

T7: کمبود ناكافي كاردانها ي  ناظرروستايي جهت هدايت بهورزان تحت پوشش

T8: تعويض زود هنگام مدير و معاون بهداشتي در شبكه

T9: تامین ناكافي  نیروی  امور اداری  و دفتری  مراکز آموزش  بهورزی

T10: عدم تامین وسیله نقلیه جهت تعدادی از  مراکز آموزش  بهورزی

T11: اجرای مکرر طرحهای ادغام و افزایش فعالیتهای بهورزان

T12: وجود بهورزان از کارافتاده و ناتوان

T13: حجم زیاد فعالیت های بهورز در خانه های بهداشت بدلیل تنوع برنامه های سلامت

T14: کاهش انگیزه کاری پرسنل (بهورزان- مربیان )

T15: تأیید بی مورد بعضی از داوطلبین شغل بهورزی توسط شورای اسلامی روستا

T16: عدم همکاری بعضی از شوراهای اسلامی روستاها در ارائه تاییدیه سکونت در روستا جهت داوطلبین شغل بهورزی

T17: عدم هماهنگی ادارات کل وزارت متبوع جهت ارسال فرمها و دفاتر به دانشگاهها بدون هماهنگی با مدیریت توسعه شبکه

T18: کمبود نیروی انسانی واحد با توجه به تنوع فعالیت های آموزش بهورزی در برنامه های سلامت