پایش و ارزیابی برنامه های حوزه بهداشت دانشگاه توسط مدیران ستادی وزارت بهداشت

پایش فعالیت های جاری و برنامه ای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تابعه و بررسی مشکلات آنها از نزدیک ، به ویژه مناطق کم برخوردار و محروم، از جایگاه ویژه در ارتقاء نظام سلامت کشور برخوردار است و این ضرورت در حوزه فعالیت های بهداشت بیشتر احساس شده و لذا در اولویت قرار گرفته است .

 

بدین منظور در راستای شناسایی و رفع مشکلات و نیز ارتقای سطح خدمات ارائه شده از طریق پایش برنامه ها و ارزیابی عملکرد حوزه بهداشت دانشگاه، آقای دکتر رئیسی معاون محترم بهداشت وزارت متبوع در راس گروهی از مدیران ستادی وزارت بهداشت صبح امروز ۹۷/۷/۱۷ از روند ارائه خدمات و فعالیتهای مراکز شهرستانهای اصفهان، شهرضا، نطنز، اردستان و فریدن بازدید بعمل آوردند .