هفته ملی سلامت بانوان ایران

 

پویش هفته ملی "سلامت بانوان ایران"، همه ساله در هفته پایانی مهرماه با هدف اطلاع رسانی و حساس سازی گروههای مختلف جامعه در خصوص اولویتهای سلامت زنان به عنوان نیمی از جمعیت کشور، برگزار می گردد.

در سال جاری ستاد برگزاری هفته مذکور، با توجه به اهمیت و شیوع کم تحرکی در جامعه زنان کشور ( ۲ برابر مردان) و تاثیر آن بر کلیه ابعاد سلامت آنان از بیماری های قلبی عروقی و سرطان ها به عنوان اولی ترین علل مورتالیتی تا مشکلات روانی اجتماعی، اسکلتی عضلانی، ناباروری و... به عنوان مهمترین علل موربیدیتی زنان، موضوع فعالیت فیزیکی را به عنوان محور اصلی پویش فوق در سال جاری انتخاب و شعار زیر را تعیین
نموده است: 

"ورزش؛ نسخه رایگان سلامت زنان"

 

محورهای اطلاع رسانی در روزها ی هفته مذکور به شرح جدول پیوست مي باشد: