هفته ملی بدون دخانیات (۴ الی ۱۰ خرداد) گرامی باد

حقایقی در مورد استعمال دخانیات (قلیان)

دخانیات به هر نوع و شکلی کشنده است. از جمله مهمترین شکل استعمال دخانیات که شیوع استعمال آن در گروه های جوان رو به افزایش می باشد، قلیان است .بر خلاف بسیاری عقاید و باور های سنتی،دود منتشر شده از قلیان حاوی مقادیر بی شماری مواد سمی بوده و به هیچ وجه کم خطر نیست . مواد سمی موجود در قلیان از عوامل اصلی بروز بسیاری از سرطانها در انسان به شمار میروند.

مصرف کنندگان قلیان در هر بار مصرف ،دود بسیار زیادی را در مقایسه با کشیدن یک نخ سیگار وارد ریه خود می کنند به طوری که افراد سیگاری معمولا ۸تا۱۲ نخ سیگار در روز مصرف می کنند و به طور متوسط با ۴۰تا ۷۵ پک در روز حدود نیم لیتر دود استنشاق می کنند این در حالی است که استعمال کنندگان قلیان در هر بار استعمال قلیان که به طور معمول بیست تا هشتاد دقیقه طول می کشد حدود ۵۰ تا ۲۰۰ پک می زنند و هر یک پک حاوی حدود نیم لیتر دود می باشد. به عبارت دیگر هر فرد مصرف کننده قلیان در هر وعده دود معادل صد نخ سیگار را وارد دستگاه تنفسی خود می کند. باور عمومی بر آن است که عبور دود از میان آب درون محفظه شیشه ای موجب تصفیه آن می شود و آب به عنوان یک آلاینده عمل می کند. این باور، اشتباه محض بوده و برخلاف باورهای سنتی دود حاصل از قلیان نه تنها همه ۴۰۰۰ ماده سمی و ۷۰ ماده سرطان زای موجود در سیگار را دارد، بلکه منوکسیدکربن بیشتری تولید می کند. علاوه براین دود قلیان حاوی مقادیری از عوامل سرطان زای دیگری است که ناشی از سوختن ذغال می باشد. قلیان در برخی موارد حتی به دلیل استفاده مشترک از  قطعه دهانی آن و یا تماس دستهای آلوده با سایر قطعات آن عامل انتقال بسیاری از بیماریهای واگیر و عفونی نیز می باشد.

به دلیل مرطوب بودن راههای هوایی دستگاه تنفس انسان و همچنین رطوبت موجود در مجرای خروج دود، دود قلیان می تواند عامل مهمی جهت رشد میکروبها و قارچها در سیستم تنفسی انسان باشد. تحقیقات اخیر نشان داده اند که کشت مواد داخل لوله قلیان حاوی صدها نوع قارچ و میکروبها بوده که این میکروارگانیسمها به راحتی توسط دود وارد دستگاه تنفس شده و ایجاد عفونتهای مزمن می کند که ممکن است چندسال بعد فرد را متوجه سازد.

تنباکو و توتون مورد استفاده در قلیان از بی کیفیت ترین و نامرغوب ترین انواع موجود بوده و از طرفی اسانسها و مواد معطر استفاده شده در تنباکوهای معسل یا میوه ای حاوی هزاران ماده خطرناک و کشنده دیگر نیز می باشد.