نشست هم اندیشی دوره آموزشی فلوشیپ مدیریت شبکه بهداشتی درمانی

در تاریخ ۸ شهریور ماه ۹۵ نشست هم اندیشی دوره آموزشی فلوشیپ مدیریت شبکه بهداشتی درمانی قطب ویژه مدیران واحدهای تخصصی شهرستان ها و استان با حضور معاونین بهداشتی دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، یزد، چهارمحال بختیاری و کاشان در دفتر جناب آقای دکتر خدیوی معاون محترم بهداشتی و  رئیس مرکز بهداشت استان برگزار شد.

گروه توسعه شبکه درصدد است تا دوره فلوشیپ مدیران را در دو سطح استانی و شهرستانی از مهرماه در کلیه دانشگاه های قطب اجرایی نماید.