معرفی واحد میانسالان

مقدمه

mailچشم انداز

mailبیانیه و رسالت

mailاهداف برنامه عملیاتی 

mailاعضای واحد

mailبرنامه ها 

 

  مقدمه :

امروزه، بیش از نیمی از جمعیت کشورهای در حال توسعه را ميانسالان تشکیل می دهند.اکثریت جمعیت ميانسالان یعنی حدود یک و نیم میلیارد نفر در کشورهای آسیايي و پاسیفیک زندگی می کنند. جمعیت ميانسالان بطور روز افزونی در حال افزایش است؛ بویژه در کشور های در حال توسعه رشد آن سریعتر از رشد کل جمعیت در همه سنین اتفاق می افتد و برعکس جمعیت کودکان که رشد آن رو به کاهش دارد؛ سرعت رشد جمعیت بزرگسال  تا چند دهه آینده  نیز ادامه خواهد داشت. قاعده پهن هرم سنی جمعیت در کشورهای جوان در سال های آینده به گروه های سنی بالاتر تعلق خواهد گرفت. کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده و ظرف سال های آینده شکم هرم جمعیت به میانه هرم نزدیک خواهد شد. این گروه کثیر و مولد جامعه که تاکنون به دلیل تمرکز بر گروه های پرخطر دیگر مانند کودکان از بسیاری خدمات محروم مانده اند، تیازمند حمایت جدی برای ارتقای همه جانبه  کیفیت زندگی  هستند.هر گونه سیاستگذاری و فراهم آوردن شرایطی که وضعیت میانسالان را بهبود ببخشد نه تنها برای افرادی که عضوی از این مرحله انتقال سنی هستند مفید است، بلکه پتانسیل این نسل برای دولت‌ها نیز فرصتی برای پیشرفت است،  فرصتی که سال‌ها طول خواهد کشید تا دوباره به‌دست بیاید. میانسالی دوره طلایی عمر جمعیت است.اگر تمهیدات و تدابیر مناسب و لازم برای استفاده از نیروی فعال و آماده به کار مرحله جوانی و میانسالی اندیشیده شود، این مرحله از‌ گذارسنی می‌تواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشورها ایفا کند.

 بیشتر افراد در دوران میانسالی از نظر موقعیت شغلی، تحصیلی و اجتماعی به نوعی ثبات دست یافته اند و برای خود و اجتماع سودمند واقع می شوند. درصد بالایی از نیروی کار در جوامع را افراد میانسال تشکیل می دهند و می توان گفت نبض تپنده هر اجتماع انسانی، میانسالان هستند. ميانسالان يا به عبارت ديگر والدين محور سلامت خانواده بوده و مرگ و مير، ناتواني و رفتارهاي آنها، همه ابعاد سلامت خانواده را تحت تاثير قرار مي دهد: خطرات تهدید کننده سلامتی ميانسالان بر سلامت سایر گروه ها ی سنی در خانواده  نیز موثر است (انتقال مادر به جنین، اثر سوء تغذیه و دیابت و فشارخون مادر بر جنین، اثر استعمال دخانیات بر سلامت سایر افراد خانواده و  ...) علاوه بر تاثير ناشي از سير طبيعي بيماريها در مجموعه خانواده به اين نكته نيز بايد توجه داشت كه با توجه به يادگيري رفتار در خانواده و نقش والدين در شبكه يادگيري اجتماعي، آثار اين رفتارها بر جنبه هاي مختلف سلامت و بيماري وتاثير آن در فرهنگ رفتاري همه اعضاي خانواده بر هيچ كس پوشيده نيست. همچنین بررسی ها نشان داده است که نرخ مرگ و میر کودکان پدر از دست داده و مادر از دست داده افزایش قابل توجهی داشته است. افزایش موارد کار و افت تحصیلي در فرزنداني كه يكي يا هر دو والد خود را از دست داده اند نیز از ديگر آثار نامطلوب است. مرگ مادر نه فقط به دلایل مرتبط با حاملگی و زایمان بلکه به دلایل دیگر نیز به همان اندازه برای خانواده فاجعه آمیز است و مرگ و ناتوانی پدر که تاکنون کمتر به آن اهمیت داده شده است، برای خانواده در تمامی ابعاد دردناک و جبران ناپذیر است.

از سوي ديگر، این گروه سنی دارای نقش مولد هم از لحاظ اقتصادی و هم از نظر بیولوژیک می باشند و سایر گروه های سنی در خانواده و جامعه به آنان وابسته اند. این وابستگی در کشورهای در حال توسعه بیشتر از کشور های پیشرفته بوده و نقش آن مهمتر است. بیماری در گروه ميانسالان بیشترین روزهای از دست رفته کاری را ایجاد و بیشترین فشار اقتصادی را به جامعه وارد می کند. بیماریها در این گروه سنی هم بر میزان در آمد زایی و هم بر نوع هزینه ها تأثیر دارد. مضیقه مالی برای سایر افراد خانواده از نظر بهداشت و درمان  از جمله آثار اقتصادی مرتبط با بیماری های این گروه از جمعیت  و آثار سوء آن بر سلامت ديگر گروه هاي سني می باشد. سالمندی سالم و فعال در گرو بزرگسالی سالم و تأثیر بیماریهای دوره بزرگسالی بر سلامت دوره سالمندی انكار ناپذيراست.

چهره سلامت و بیماری در این گروه سنی متفاوت با گروه های سنی دیگر از جمله کودکان است و مداخله برای کاهش بار بیماریها در آنان به سادگی کنترل بیماریهای واگیردار که با اقدامات استاندارد فعال و ساده مانندEPI  انجام می شود، مقدور نیست. کنترل  بیماریهای این گروه سنی به شدت به مسائل فرهنگی، اجتماعی و شیوه زندگی بستگی دارد و برنامه های بین بخشی متعددی را  می طلبد.

 

 

چشم انداز:

دستيابي به جامعه اي سالم و مولد به گونه اي كه هر فرد ۳۰ تا ۵۹ ساله اي بتواند متناسب با وضعيت سلامتي خود، اصول شيوه زندگي سالم را فراگرفته و به كار بندد و در هر زمان و مكان به خدمات غربالگري و پاراكلينيك تشخيصي به منظور تشخيص زودرس بيماري و پيشگيري از مرگ و ناتواني دسترسي داشته باشد و با بهره گيري از خدمات سلامت مطلوب و دسترسي عادلانه، كيفيت زندگي مناسبي را تجربه نمايد و با خاطراتي خوش اين دوران را سپري نموده و به دوران سالمندي پا گذارد.

 

بيانيه و رسالت:

واحد سلامت ميانسالان متولي ارتقاي سطح سلامت ميانسالان از طريق كاهش مرگ و ناتواني ناشي از بيماري هاي اولويت دار دوره ميانسالي در راستاي تعهدات ملي و بين المللي مي باشد. عمده ترين بيماري هاي هدف اين برنامه بيماري هاي قلبي عروقي، بيماري هاي سرطاني، بيماري هاي عضلاني اسكلتي، بيماري هاي غدد متابوليك و تغذيه اي، بيماري هاي گوارشي، بيماري هاي ادراري تناسلي و اختلالات رواني مي باشد و فعاليت هاي اجرايي اين برنامه بر دو محور فعاليت هاي آموزشي و فعاليت هاي غربالگري استوار است. گروه هدف اين برنامه زنان و مردان ۳۰ تا ۵۹ ساله مي باشند كه بالغ بر ۵۶ درصد كل جمعيت كشور را شامل مي شوند و به عنوان سرمايه هاي اقتصادي و اجتماعي نقش مولد در جامعه ايفا مي نمايند و مسئوليت و بار وابستگي گروه هاي غيرفعال اقتصادي جامعه (كودكان زير ۱۵ سال و سالمندان بالاي ۶۴ سال) را بر عهده دارند و لذا سلامت اين نسل به عنوان نسل مولد و پويا، تضمين كننده سلامت جامعه مي باشد.

واحد سلامت میانسالان  بر اساس برنامه پنجم توسعه ماموریت دارد شرایط بهره مندی زنان و مردان ۳۰ تا ۵۹ ساله کشور را در نظام مراقبت های بهداشتی اولیه کشور از خدمات مراقبت جامع سلامت مشتمل بر بهبود شیوه زندگی ، ارتقای سلامت باروری و سلامت عمومی از طریق کنترل عوامل خطر ، پیشگیری و تشخیص زودهنگام بیماری ها فراهم نموده و توانمندی گروه سنی هدف را برای خودمراقبتی با تکیه بر خودکارآمدی در راستای ارتقای ابعاد مختلف سلامت و افزایش کیفیت زندگی آنان افزایش خواهد داد.

 

اهداف برنامه عملیاتی :

 

اهداف کلی :

·   افزایش امید زندگی

·   کاهش بار ناشی از بیماریها و عوامل خطر

·   پوشش همگانی خدمات سلامت با تأکید بر مراقبتهای اولیه

 

اهداف کمی :

·   كاهش ميزان مرگ ۳۰ تا ۷۰ سال به مقدار ۱۰% تا پایان برنامه ششم

·   كاهش شيوع فعاليت بدني ناكافي در افراد ۳۰ سال و بالاتر به ميزان حداقل ۵% تا پايان برنامه ششم

·   بهبود شیوه زندگی در  زنان و مردان میانسال به میزان ۱۰ درصد تا پایان برنامه

·   بهره‌مندی حداقل ۹۰ درصد جمعیت تحت پوشش از مراقبت‌های اولیه سلامت

 

راهبردهای دستیابی به اهداف کلی :

·   روز آمد کردن برنامه های سلامت

·   ارزیابی عوامل خطر بیماری های غیرواگیر

·   گسترش دسترسی به محیط های حامی تحرک و ورزش همگانی

·   تمرکز بر محیط های شغلی در ارائه خدمات بهداشتی

·   افزایش دسترسی مردم به خدمات و مراقبت های سلامت

·   توسعه ارائه خدمات

·   آموزش و توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی و رعایت سبک زندگی سالم

 

معرفی اعضای واحد

نسیم روح پرورزاده : کارشناس مسئول واحد سلامت میانسالان

مریم ارزانی : کارشناس برنامه سلامت میانسالان

فردوس طالبیان : کارشناس برنامه سلامت میانسالان

 

برنامه ها 

·   تعیین علل مرگ های زودرس (۳۰ تا ۷۰ سال) و طراحی  مداخله

·   آموزش عمومی میانسالان برای ترویج فرهنگ پیشگیری از علل مرگهای زودرس

·   ساماندهی بهبود  فعالیت فیزیکی میانسالان

·   بررسی وضعیت پایه شاخص های سبک زندگی، رفتارها، موربیدیتی جسمی، روانی و باروری در میانسالان

·   مدیریت سلامت  مردان و زنان  میانسال(در دوران پیش از یائسگی و یائسگی)

·   متناسب سازی ترکیب جنسی ارائه کنندگان خدمت با نیازهای موجود

·   اجرای مراقبتهای ادغام یافته سلامت  برای کارکنان به ویژه مردان شاغل در دستگاههای دولتی، غیر دولتی و صنوف

·   استمرار و گسترش پوشش  ارائه مراقبتهای ادغام یافته سلامت میانسالان مطابق استانداردهای برنامه در نظام خدمات بهداشتی اولیه