معرفی آزمایشگاه مواد مخدر و روان گردان

 

mailرسالت

mailبیانیه ماموریت

mailاهداف برنامه عملیاتی سال جاری

mailاهداف برنامه های عملیاتی ۳ سال گذشته و میزان تحقق آن اهداف

mailاعضای واحد

mailبرنامه استراتژیک واحد یا برنامه های بلند مدت

 

تماس با ما

اصفهان ، خیابان ابن سینا ، جنب بیمارستان امین ، حوزه معاونت بهداشتی

کد پستی : ۸۱۴۸۶۵۳۳۷۴

 

شماره تماس کلیه واحدها

 

پست الکترونیکی :

 

Health@mui.ac.ir