مسابقه پیامکی "ویژة دانش آموزان استان اصفهان"

بمناسبت بسیج ملی آموزش همگانی تغذیه صحیح چاقی تهدید امروز و فردا، مراقب باشید!!! دی ماه ۱۳۹۶

 

فایل پیوست: 

 

تماس با ما

اصفهان ، خیابان ابن سینا ، جنب بیمارستان امین ، حوزه معاونت بهداشتی

کد پستی : ۸۱۴۸۶۵۳۳۷۴

 

شماره تماس کلیه واحدها

 

پست الکترونیکی :

 

Health@mui.ac.ir

مناسبتها