قابل توجه کارشناسان بهداشت حرفه ای شرکت کننده در دوره آموزشی برنامه تحول سلامت

جهت انتخاب محل خدمت  تا تاریخ ۱۵ اسفند ماه، فرم زیر را دانلود و پس از تکمیل به آدرس: اصفهان - خیابان ابن سینا - طبقه اول - گروه مهندسی بهداشت حرفه ای تحویل نمایید.