قابل توجه شرکت کنندگان در کارگاه پرسشنامه نویسی غیر حضوری

به اطلاع می رساند اسلایدهای جلسات برگزار شده کارگاه پرسشنامه نویسی بر روی سایت معاونت بهداشتی در قسمت دریافت فایل در زیر مجموعه دفتر پژوهشهای کاربردی بارگذاری شده است و برای دریافت فایل صوتی جلسات برگزار شده می توانید به آدرس زیر مراجعه نمایید:  ftp://phcservice.mui.ac.ir/questionnaire شایان ذکر است به علت بالا بودن حجم فایل ها و محدودیت فضای سایت ، فایلها به مدت محدود (حداکثر ۲ هفته) روی سایت قرار خواهند گرفت و بعد از آن حذف خواهند شد.