فراخوان ثبت نام در آزمون تخصصی مسئولین فنی شرکتهای ارائه دهنده خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای

در راستای اجرای الزامات دستورالعمل شرکتهای مهندسی بهداشت حرفه ای و به استناد بند ۵ روش اجرایی به شماره ۳۰۶/۱۶۰۰۹ د مورخ ۹۲/۱۲/۷ و بند ۶ ماده ۳۷ دستورالعمل ۳۰۰/۵۶۳۷ مورخ ۹۵/۵/۲۲ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به نمایندگی از معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به منظور ارتقای سطح آگاهی مسئولین فنی شرکتهای مهندسی بهداشت حرفه ای و کارشناسان بهداشت حرفه­ای متقاضی، اقدام به برگزاری آزمون تخصصی نموده است. لذا متقاضیان واجد شرایط می­توانند حداکثر تا تاریخ ۹۶/۵/۴با تکمیل فرم پیوست و ارسال آن  و سایر مدارک به آدرس ایمیل  hse@mui.ac.irثبت نام نمایند.

 

زمان برگزاری آزمون : روز چهارشنبه ۱۳۹۶/۵/۱۱-شروع آزمون ساعت ۹ صبح

همراه داشتن کارت ملی برای شرکت در آزمون الزامی است.

محل برگزاری آزمون :

  اصفهان ـ خیابان هزارجریب ـ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ـ دانشکده بهداشت ـ گروه مهندسی بهداشت حرفه ای

 واجدین شرایط شرکت در آزمون :

- مسئولین فنی شرکتهای مهندسی بهداشت حرفه ای دارای مجوز فعالیت

-کارشناسان بهداشت حرفه ای متقاضی مجوز فعالیت

-کارشناسان بهداشت حرفه ای داوطلب

-کارشناسان بهداشت حرفه ای شاغل در شرکتهای مهندسی بهداشت حرفه ای

آخرین مهلت ثبت نام :۴/۵/۹۶

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام :

تکمیل فرم ثبت نام در فراخوان (که در فایل word  ارائه شده در سایت  معاونت بهداشتی دانشگاه به آدرسphc.mui.ac.ir بخش اطلاعیه ها ارائه شده است .

 اسکن شناسنامه و کارت ملی

اسکن یک قطعه عکس ۴*۳

اسکن مدرک تحصیلی

اسکن فیش پرداختی - هزینه شرکت در آزمون ۲۰۰۰۰۰ ریال می باشد که می بایست توسط متقاضی به حساب درآمدهای اختصاصی معاونت بهداشتی- بهداشت حرفه ای  به شماره حساب  ۲۱۳۸۳۱۰۲۸۷۰۰۲  نزد بانک رفاه شعبه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و شناسه پرداخت ۷۱۱۸۳۱۰۲۸۷۰۰۲۵۱۰۶   (قابل پرداخت در تمامی شعب بانک رفاه ) واریز شود و اصل فیش واریزی حاوی شناسه پرداخت  در روز آزمون ارائه گردد.

تاییدیه ثبت نام داوطلبین ازطریق آدرس ایمیل اطلاع رسانی می گردد.

جهت اطمینان از دریافت مدارک توسط گروه مهندسی بهداشت حرفه ای معاونت بهداشتی با شماره تلفن ۳۴۴۷۶۰۶۰-۹ داخلی ۲۲۰ یا ۲۱۴ تماس بگیرید.

اطلاعات مورد نیاز در خصوص آزمون

آزمون تستی و شامل ۱۰۰ تست چهارگزینه ای بدون نمره منفی است. در این آزمون ۲۵ سوال ارگونومی، ۳۵ سوال عوامل شیمیایی و سم شناسی و ۴۰ سوال عوامل فیزیکی (روشنایی ۱۰ سوال، استرس گرمایی ۱۰ سوال، صدا و ارتعاش ۱۵ سوال و پرتوها ۵ سوال) خواهد بود. مدت زمان آزمون ۱۰۰ دقیقه می باشد.

 

تذکر مهم : حداقل نمره لازم جهت تائید صلاحیت فنی،کسب نمره ۷۰ از ۱۰۰ نمره می­باشد.