روز جهانی جمعیت

شعار روز جهانی جمعیت (۲۰ تیر ۱۳۹۳، ۱۱جولای ۲۰۱۴) طی نامه شماره ۴۸۷۱ –۱۱ /۴/۹۳ اداره کل سلامت جمعیت ، خانواده و مدارس وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تحت عنوان " سرمایه گذاری برای جوانان تنها نگاه به امروز نیست ، بلکه آنها آینده را می سازند "اعلام گردیده است .

بزرگداشت روز جهانی جمعیت در سال جاری متقارن با ابلاغ سیاست های کلی جمعیت از سوی مقام معظم رهبری به روسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گردیده است .

لازم به ذکر است ، اجرای بند اولاین سیاست ها " ارتقاء پویایی و بالندگی و جوانی جمعیت با افزایش نرخ باروری کلی به بیش از حد جانشینی "، همچنین بیانات مقام معظم رهبری درخصوص جمعیت جوان و رویکرد های پیشنهادی دفتر سلامت جمعیت ؛ خانواده و مدارس در راستای سلامت باروری برای ارتقای باروری کلی ، بطور ویژه تاکید شده است .