دستورالعمل اجرائی برنامه پزشک خانواده (بیمه روستایی، عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر ) نسخه ۱۵

 

نسخه ۱۵ با امضاء مشترک معاونت بهداشت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و مدیر عامل سازمان بیمه خدمات سلامت به منظور بهره مندی روستائیان ، عشایر و ساکنین شهرهای زیر۲۰ هزار نفر از یارانه سلامت اعلام شد. (در قسمت دریافت فایل قرار داده شده است)

از اول تیرماه سال جاری افراد دارای دفترچه بیمه روستائی با پرداخت ۱۰ %تعرفه دولتی ویزیت پزشک ،۳۰%خدمات دارویی و ۱۵% برای خدمات آزمایشگاه  و رادیولوژی و ۱۰% تعرفه دولتی برای خدمات پرستاری از قبیل تزریقات و پانسمان می توانند از خدمات بهره مند شوند.