درباره طرح تحول بهداشت

 

 

 

چرا تحول؟!

توسعه نامتناسب شهرها به ویژه حاشیه آن

تغییر سیمای بیماری ها و مرگهای زودرس ناشی از بیماری های واگیر و افزایش شیوع بیماری های غیر واگیر

روند روبه رشد آسیب های اجتماعی به ویژه در کلان شهرها

ساختار ناکارآمد مراقبت های اولیه سلامت در شهرها و حاشیه شهرها

افزایش مخاطرات طبیعی و انسان ساخت به خصوص در مناطق شهری

بی عدالتی در دسترسی و بهره مندی از خدمات سلامت

تغییر تقاضای عمومی جامعه به خدمات سلامت

 

فرصت ها:

با عنایت به رهنمود ها و حمایت های مقام معظم رهبری و دولت تدبیر و امید

 

برنامه تحول به دنبال چیست؟

توانمندسازی مردم برای خود مراقبتی و ارتقای سواد سلامت

افزایش پوشش و بهره مندی از خدمات مراقبت های اولیه

ارتقای کیفیت مراقبت بیماری های مزمن غیر واگیر

افزایش محیط های همسو و حمایت کننده از سلامت مردم مانند مدرسه، محل زندگی، محل کار و...

کاهش مرگ و میر نوزادان، کودکان و مادران باردار

ارتقای برنامه بهداشت عمومی(آب سالم، هوای پاک، غذای ایمن و رژیم غذایی سالم)

تغییر ساختار ارائه خدمات مراقبت های اولیه سلامت

ارتقای آمادگی جمعیت تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی برای بلایا

ارتقای نرخ باروری کلی به حد جایگزین

 

برنامه تحول:

برنامه ارائه مراقبت های اولیه سلامت در قالب گروه های سنی مانند کودکان، نوجوانان، جوانان،میانسالان و سالمندان در شهرها و روستا ها این مراقبت ها  شامل ۱۰ خدمت می باشد :

 

۱- تشخیص و شناسایی زود هنگام بیماری ها و عوامل خطر آنها

۲- تشخیص و شروع درمان بیماری های مزمن

۳- مراقبت از مادران باردار و شیرده، کودک و نوجوان، جوان، میانسال و سالمند

۴- خود مراقبتی در محل کار، تحصیل، زندگی و...

۵- ارائه مشاوره روانشناختی

۶- ارائه مشاوره تغذیه

۷- ارائه مشاوره فعالیت بدنی

۸- سلامت دهان و دندان

۹- سلامت محیط کار

۱۰- سلامت در حوادث و بلایا

 

 

 

معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دبیرخانه ستاد اجرایی برنامه های تحول حوزه بهداشت