بنر پوشش همگانی

تصویر: 

توضیحات: 

پوشش همگانی سلامت به این معناست که همه افراد جامعه، خدمات سلامت مورد نیاز خود را بدون تبعیض و فشار اقتصادی دریافت کنند؛ خدماتی همچون خدمات بهداشتی ضروری، از ارتقای سلامت تا پیشگیری، درمان، توانبخشی و مراقبت‌های تسکینی. به‌عبارت دیگر علاوه بر دسترسی عادلانه به خدمات همه جانبه سلامت، بیمار و خانواده وی مورد محافظت مالی قرار گیرند.
دستیابی به پوشش همگانی سلامت یکی از اهداف در راستای اهداف توسعه پایدار است. دستیابی به پوشش همگانی سلامت به ارتقای شاخص‌های سلامت کمک خواهد کرد.
حرکت به سمت پوشش همگانی سلامت، نیاز به تقویت سیستم‌ بهداشتی دارد. تقویت ساختارهای تأمین مالی نکته‌ای کلیدی است. هنگامی که مردم مجبور هستند بیشتر هزینه‌های خدمات بهداشتی را از جیب خود بپردازند، افراد فقیر اغلب قادر به دریافت بسیاری از خدمات مورد نیاز خود نیستند. حتی افراد، با توان مالی بالا نیز ممکن است در مواجهه با بیماری‌های شدید یا طولانی‌مدت با مشکلات مالی مواجه شوند.
توزیع عادلانه سلامت در کشور مبین عدالت اجتماعی محسوب می‌شود. عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت شامل عوامل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، زیست‌محیطی و اجتماعی است و از زمان انعقاد نطفه تا تولد، دوران رشد و تکامل کودک، اشتغال و همه عمر تا سالخوردگی بر سلامت و نیز عدالت در سلامت تأثیر جدی دارند.