برگزاری کارگاه "مدیریت چاقی در بارداری"

به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت استان، برنامه آموزشی با عنوان "مدیریت چاقی در بارداری" در تاریخ های ۹ و ۱۱ مهرماه ۹۷ توسط واحد سلامت مادران گروه سلامت خانواده و جمعیت برگزار گردید.

 

 

در این برنامه که به صورت وبینار جهت کارشناسان سلامت مادران، پزشکان و ماماهای مراکز بهداشتی درمانی، کارشناسان تغذیه در سطوح ستادی و محیطی برگزار گردید، مباحث چاقی در سنین باروری و بارداری و روند وزن گیری در بارداری، توسط سرکار خانم دکتر صانعی متخصص تغذیه و رژیم درمانی ارایه گردید. در ادامه مراقبت های حین بارداری در زنان چاق، عوارض چاقی در بارداری و مدیریت چاقی در هنگام زایمان و پس از زایمان توسط سرکار خانم دکتر زارعان پریناتولوژیست و عضو هیئت علمی گروه زنان ارایه شد.