برگزاری همایش سالمندان

به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت استان: در تاریخ پنجشنبه  ۹۷/۷/۱۹ از ساعت ۸/۳۰ صبح همایش بین بخشی (دانشگاه علوم پزشکی، سازمان بهزیستی، سازمان ورزش و جوانان و شهرداری) با موضوع "حقوق سالمندان" در سالن لقمان از مجموعه سالن های دانشگاه علوم پزشکی برگزار گردید. همایش با آیاتی از کلام ا... مجید و سرود ملی شروع شد.

ابتدا جناب آقای دکتر حیدری رئیس محترم مرکز بهداشت استان با بیان خیر مقدم و اهمیت رسیدگی به نیازهای سالمندان همایش را افتتاح نمودند، پس از آن مدیر کل محترم سازمان بهزیستی، سرکار خانم دکتر فرشاد با موضوع اهمیت راه اندازی NGO ها و خیریه های سالمندی سخنرانی فرمودند. جناب آقای دکتر عابدی نماینده محترم مردم شهر اصفهان در مجلس شورای اسلامی سخنران بعدی بودند که در ارتباط با مصوبات مجلس، مواردی را ارایه فرمودند، سپس دکتر تسخیری هیئت علمی و مؤلف کتاب " نظام حقوق سالمند" در خصوص حقوق سالمندان، خانم دکتر حق جوی جوانمرد، معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی، در خصوص گزارش یک تجربه موفق ( همنت سالمندی) و سرکار خانم دکتر صادق، در خصوص دستاوردهای معاونت بهداشت، به ایراد سخن فرمودند. در خلال سخنرانی ها در خدمت جناب آقای صادقی سالمند فرزانه با شاهنامه خوانی، کودکان مهد کودک قائم با برنامه تجلیل از پدر بزرگها و مادر بزرگها و سرود ای ایران توسط گروه سرود سالمندان محترم باغ تجربه و مسابقه علمی توسط کارشناسان محترم واحد سالمندان مرکز بهداشت استان بودیم. در خاتمه از همکاران محترم که بالاترین شاخص مراقبت سالمندان را در استان اصفهان داشتند با لوح تقدیر و هدیه تجلیل به عمل آمد.