برگزاری مسابقات ورزشی بانوان شاغل در مرکز بهداشت استان

به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت استان اصفهان، به مناسبت هفته ملی سلامت بانوان و با توجه به شعار هفته مذکور با عنوان "حرکت، برای سلامت زنان"، در روز چهارشنبه مورخ۹۷/۸/۲ ، توسط واحد سلامت میانسالان و با همکاری کارشناسان تربیت بدنی معاونت بهداشتی، مسابقات ورزشی در رشته های دارت، آمادگی جسمانی، طناب زنی، فوتبال دستی و پینگ پنگ، ویژه پرسنل خانم شاغل در مرکز بهداشت استان  برگزار گردید.