برگزاری جلسه توجیهی آموزشی مدیریت فاضلاب بیمارستان

به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت استان در روز دوشنبه مورخ ۹۷/۷/۲۳ با هماهنگی گروه مهندسی بهداشت محیط جلسه ای به ریاست معاون محترم فنی مرکز بهداشت استان و با حضور مدیران تعدادی از بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه برگزار گردید.

در این جلسه در خصوص اهمیت مدیریت دفع فاضلاب بیمارستانها و انواع    روش های تصفیه فاضلاب، همچنین راهکارهای اجرایی این موضوع مباحثی مطرح و مقرر شد بیمارستانهای دارای مشکل مدیریت فاضلاب نسبت به پیگیری  و رفع مشکلات موجود در اسرع وقت اقدامات لازم را انجام دهند.