برگزاری آزمون پذیرش مراقب سلامت خانواده جهت شهرهای زیر ۲۰هزار نفر در تاریخ ۹۷/۷/۱۰

به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت استان اصفهان آزمون پذیرش مراقب سلامت خانواده جهت شهرهای زیر ۲۰هزارنفر در قالب برنامه پزشک خانواده و براساس دستورعمل هیئت امناء دانشگاه در تاریخ ۹۷/۷/۱۰ با حضور نمایندگان محترم هسته گزینش ، مدیریت منابع انسانی ، حراست دانشگاه و معاونت بهداشتی در محل ساختمان تدبیر برگزار گردید.

در این آزمون ۸۸نفر داوطلب از شهرستان های اردستان-خمینی شهر-سمیرم-فریدن-لنجان و نطنز شرکت نمودند.