برگزاری آزمون پایان دوره طب سالمندی

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت استان اصفهان

 آزمون پایان دوره طب سالمندی در تاریخ پنجشنبه ۵ مهر ماه ۱۳۹۷ جهت پزشکان هسته آموزش سلامت سالمندان و پزشکان بیمارستانهای دوستدار سالمند و پزشکان مرتبط با برنامه از سایر ادارات ، در محل سالن کنفرانس شماره ۱ معاونت بهداشت استان  برگزار گردید .

دوره کوتاه مدت طب سالمندی در غالب ۱۶ کارگاه در طی ۱۰ ماه از اردیبهشت ۱۳۹۶ شروع گردید و از حضور اساتید متخصص و ارزشمند دانشگاه علوم پزشکی اصفهان استفاده گردید  این دوره در غالب مباحث : سندرم های سالمندی  اختلالات روانپزشکی، اختلالات دهان و دندان ، شنوایی و بینایی وگفتاری، سقوط و تداخلات دارویی و افت عملکرد بعد از اعمال جراحی ، بیماریهای غدد ، بیماریهای پوست و بدخیمی ها ، اختلالات استخوان و مفاصل و استئوپروز ، بیماریهای قلب و عروق و بیماریهای عروق محیطی ، بیماریهای تنفس ، بیماریهای گوارشی ، اختلالات ارولوژی ، فشارخون ، اختلالات تغذیه ، ورزش ، بیماریهای عفونی و اختلالات شناخت و آلزایمر برگزار گردید.