برگزاری آزمون تخصصی مسئولین فنی شرکت های خصوصی ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای

 

فراخوان عمومی

 

در راستای سیاستهای دولت جمهوری اسلامی ایران و براساس بند ۶ ماده ۳۷ دستورالعمل شرکتهای خصوصی ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای مصوب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و روش اجرائی آن، معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد در نظر دارد آزمون تخصصی مسئولین فنی شرکتهای خصوصی ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای را در ساعت ۹ صبح روزپنجشنبه مورخه ۲۰/۸/۹۵ برگزار نماید.

لذا بدینوسیله از فارغ التحصیلان مقاطع کارشناسی و بالاتر در رشته مهندسی بهداشت حرفه ای متقاضی شرکت در آزمون دعوت بعمل می آید حداکثر تا ساعت ۱۵ روز چهارشنبه مورخه ۱۴/۷/۹۵ جهت ثبت نام به نشانی اینترنتی :

 

http://ssu.ac.ir/cms/index.php?id=12442                                               

 

مراجعه و نسبت به تکمیل فرم ثبت نام و بارگذاری مدارک مورد نیاز به شرح راهنمای پیوست اقدام نمایند.

لازم به ذکر است مهلت ثبت نام تمدید نخواهد شد.

ضمناً متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاع از مفاد دستورالعمل و روش اجرائی آن به سایت اینترنتی دانشگاه / معاونت بهداشتی/ گروه بهداشت حرفه ای/ لینک خدمات بهداشت حرفه ای به آدرس:

 

  http://ssu.ac.ir/cms/index.php?id=1087

 

مراجعه نمایند.

 

 

با آرزوی توفیق

 

نامه برگزاری آزمون