برنامه نرم افزاری اطلاع رسانی رتبه بندی گروه رستورانها

تصویر: 

توضیحات: 

 

برنامه نرم افزاری اطلاع رسانی رتبه بندی گروه رستورانها شامل:

-رستوران

-رستوران سنتی

-سلف سرویس

-سفره خانه

-چلو کبابی

 

جهت دریافت برنامه کلیک فرمائید.