بازدید از کارخانه تولید کننده نمک یددار تصفیه

با توجه به مصوبه کمیته idd  استان مبنی بر بازدید از کارخانه تولید کننده نمک یددار تصفیه ، روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۸/۲ اعضای این کمیته متشکل از رئیس مرکز غدد و متابولیسم، کارشناس معاونت غذا و دارو، دو تن از متخصصین تغذیه دانشکده تغذیه و علوم غذایی همچنین کارشناسان گروه سلامت محیط و بهبود تغذیه جامعه مرکز بهداشت استان از کارخانه سورین که تولید کننده نمک تصفیه یددار می باشد، بازدید به عمل آورند.

در این بازدید به برنامه ریزی جهت اطلاع رسانی درخصوص مزایای استفاده از نمک یددار تصفیه شده و معایب استفاده از نمک دریا با توجه به اقشار جامعه ناخالصی ها و فلزات سنگین موجود در آن تاکید گردید.