اهمیت مصرف مکمل ویتامین D3 در دوران میانسالی

به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت استان اصفهان، به مناسبت هفته ملی سلامت بانوان و با توجه به اهمیت مصرف مکمل ویتامین D3 در دوران میانسالی، واحد سلامت میانسالان در تاریخ ۹۷/۸/۹ اقدام به توزیع پرل ۵۰۰۰۰ واحدی مکمل ویتامین D3، در بین کلیه همکاران شاغل در مرکز بهداشت استان نمود.