اطلاعیه جذب نیروی کارشناس مامایی در خرداد ماه ۹۶

 

با توجه به اجرای برنامه تامین مراقبتهای اولیه سلامتبه منظور تکمیل کادر نیروی انسانی شاغل از متقاضیان جویای کار در رشته کارشناس مامایی ساکن اصفهان و شهرستان های تابع دعوت می شود تا پایان روز شنبه ۶/۳/۹۶ روی سایت کارآفرینی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (قسمت ثبت نام جویندگان) کار ثبت نام نمایند.

 لازم به ذکر است افرادی که از اول فروردین ۹۶ تاکنون روی سایت کارآفرینی ثبت نام نموده اند نیاز به ثبت نام مجدد ندارند.