اطلاعیه تأسیس و فعالیت آموزشگاه های بهداشت اصناف

 

معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان در نظر دارد در راستای اجرای ماده ۱۴۱ آئین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده سیزده قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی نسبت به واگذاری مجوز تأسیس و فعالیت آموزشگاه های بهداشت اصناف درشهرستان های اردستان- بوئین و میاندشت- تیران- چادگان- خور و بیابانک- خوانسار- دهاقان- سمیرم- فریدن- فریدونشهر- گلپایگان- نائین- نظنز اقدام نمایند.

متقاضیان واجد شرایط هر شهرستان جهت کسب اطلاعات بیشتر، تکمیل و تحویل مدارک مورد نیاز می بایست صرفاً به گروه مهندسی بهداشت محیط شهرستان مورد تقاضا مراجعه نمایند لازم به ذکر است دستورالعمل تأسیس و فعالیت آموزشگاه های بهداشت اصناف در قسمت دریافت فایل سایت معاونت بهداشتی استان اصفهان بارگزاری گردیده است.