ارائه خدمات مربوط به بیماریهای سندرمیک و طغیان ها *آزمایش غربالگری نوزدان *آزمایش سل در ایام نوروز

 

به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت استان اصفهان گروه آزمایشگاه منطقه ای معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت استان با برنامه ریزی ویژه ای در ایام تعطیلات نوروز همانند روزهای عادی کاری پاسخگوی نیاز گروه های هدف می باشد.

از آنجایی بیماریهای سندرمیک و طغیان ها در ایام نوروز که استان اصفهان میهمان جمع زیادی از مسافران نوروزی می باشد احتمال بروز خطر را افزایش می دهد و با توجه به اینکه روزانه تعداد نزدیک به ۵۰۰نمونه DBSاز سراسر استان جهت انجام آزمایشات غربالگری نوزادان به این آزمایشگاه ارجاع داده می شود و همچنین اهمیت زیاد نمونه های سل . گروه آزمایشگاه این معاونت برنامه ریزی نموده است تا در ایام تعطیلات نوروز آزمایشات پیشگفت را انجام دهد .

به همین منظور جدول حضور پرسنل از روز یکشنبه ۹۶/۱۲/۲۷لغایت چهارشنبه ۹۷/۱/۱۵به شرح زیر اعلام می گردد.