رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه هم اندیشی برگزاری همایش اربعین در استانداری اصفهان(ستاد اربعین)

این جلسه با حضور استاندار محترم اصفهان، دکتر مرتضوی و معاونین ایشان و با مشارکت و حضور معاون بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت استان دکتر گله داری جهت پیوست های بهداشتی و ارائه نکات مورد نظر حوزه بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی به موکب داران اصفهان برگزار گردید.