رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه مسئولین واحد های معاونت بهداشت استان با رئیس مرکز بهداشت استان دکتر گله داری و معاون فنی ایشان دکتر زینلیان

این جلسه جهت بررسی و تسریع مشکلات و موانع در امور جاری معاونت بهداشت در تاریخ 1401/05/13 در سالن امام هادی(ع) تشکیل گردید